हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर, २००८

वश्या पैसे गोळा केलेस की नाही ????

वश्या मुम्ब्रामाधिल आतंकवादी इशरत च्या घरच्याना तू चार वर्षां पूर्वी १ लाख दिले होतेस , आता आर्थिक मंदी मुळे सधाहरण ५-६ लाख तरी मारल्या गेलेल्या आतंकवादी लोकांच्या घरच्याना दिले पाहिजेस ......
एक काम कर , मुम्ब्रा आणि कुर्ल्या मध्ये भरपूर चंदा गोळा होइल, तिथे करवंटी घे आणि आतंकवादी लोकां साठी भिक माग !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

आपला,
(कुचकट) विशुभाऊ

1 टिप्पणी: