हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर, २००८

आपले काम ...


आतेरेकींना माफ़ करणे हे यमाचे काम आहे , पण त्यांना यमसदनी पोहचवणे हे आपले काम आहे !!!!

( एका आलेल्या इंग्रजी SMS वर आधारित )

आपला,
(कार्यतत्पर) विशुभाऊ .....

1 टिप्पणी: