हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

सोमवार, २६ डिसेंबर, २०१६

सर्वधर्म समभाव

चार दिवसां पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्राच्या टूरवर जाण्या आधी माझे आणि बायकोचे सर्वधर्म समभाव ह्या विषयावर सखोल चर्चा झाली आणि असे ठरले की ह्याचे संस्कार मुलीवर ह्या वया पासूनच होणे गरजेचे आहे....
काल २५ तारखेला जेव्हा मी घरी आलो तेव्हा रात्री मला श्रीखंड पुरीचे जेवण वाढल्याने मला धक्काच बसला.... बाळ येशू ख्रिस्ता समोर दाखवलेला श्रीखंड पुरीचा नैवेद्य असे दृश्य डोळ्या समोर झळकले.... रमजान महिन्यात अल्ला नामाचे सहस्रवर्तन सोहळा दिसायला लागला......
माझा तो चेहरा बघून बायको बोलली खालच्या मजल्यावरच्या पिंकीचे लग्न जमले म्हणून आज केळवण केले.... आणि माझा चेहऱ्यावरचा बुद्ध हसला...

आपला,
(शेकुलर) विशुभाऊ