हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

शनिवार, २२ नोव्हेंबर, २००८

हिन्दी चीनी भाई भाई !!!!

काल दुपारी चाहा घेण्यासाठी मी आणि माझा मित्र उपेन टापरी वर गेलो , चाहा बरोबर मस्त कुस्खुषित भय्या हा विषय चघळत होतो आणि तोच आमची नजर एका चीनी घोळक्यवर गेली.... ते कोणी ही कुठल्याही IT कंपनी मध्ये किंवा भारत भेटी वर आलेले पर्यटक नव्हते तर होते मजूर म्हणुन भारतात आलेले चीनी माथाडी कामगार.
स्वस्त चीनी वस्तूंचे आपण स्वागत नक्कीच केले पण ह्या कमगारांना कसे आवरणार ??? ही लोक भय्या लोकां पेक्षा स्वस्तात काम करतात .... आता मराठी पणा सोडा भारतीय पणा तरी राखा.......

आपला,
(चिंताग्रस्त) विशुभाऊ

1 टिप्पणी: