हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

बुधवार, ३ जून, २००९

आँनलाइन आँपरेटिंग सिस्टीम !

शोधयंत्र प्रणालीतील इंद्रपद मिळवलेला Google Inc हा उद्योग समुह फार हुशार रीतीने आपली वाटचाल करतो हे सगळ्यांनाच माहित आहे . दोन वर्षां पूर्वी ह्या google ने आशी अफवा पसरवली कि , google लवकरच online operating system चालू करत आहे आणि त्याचे नाव GOOS ( google operating system) असेल.
आता ह्याचा परिणाम आसा झाला कि इतर स्पर्धक ह्या तंत्रज्ञानावर काम करू लागले !
काही असो , पण मला हा विचार खूप भावाला व मी सुद्धा ह्या तंत्रावर शोध करू लागलो , बर्येच दिवस eyeos.org ह्या open-source संघटने बरोबर घालवल्यावर काल मला अचानक G.ho.st हि online operating system मिळाली.
G.ho.st हि eyeos पेक्षा बरीच तयार system आहे , इथे फुकट खाते उघडल्यावर तुम्हाला 15 GB ची जागा मिळते त्यात email, documents, spreadsheets, presentations वगैरे उपलब्ध आहे. इथे तुम्हाला eyeos मध्ये जसे applications इनस्टैल  कराव लागत तस काही कराव लागत नाही. Zimbra वर आधारित email system आहे , त्यात तुम्ही तुमचे इतर मेल खात्यावरून POP3 किंवा IMAP करू शकता.
G.ho.st हि system उघडल्यावर तुम्हाला कोपर्यात GO आशी कळ मिळेल , हि windows मधील start ची किंवा KDE मधील K-Menu ची आठवण करून देते .
मला हे तंत्र खूप आवडले , आता लोकांना किती भावते हे लवकरच कळेल.

आपला,
(तंत्रज्ञ ) विशुभाऊ 

1 टिप्पणी: