हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

सोमवार, १ जून, २००९

चहापान !

दिनांक ३० मे २००९ वेळ सकाळ ८.००

नोकर : वाहिनी साहेब , आज चहापान आहे .. आपले आणि विरोधक मिळून किती होतील हो ?

वाहिनी : गधड्या ! किती वर्ष वर्षात आहेस रे ? विरोधक बहिष्कार घालतात ... माहित नाही का ? उगाच अन्नाची नासाडी नको !

नोकर : जी वाहिनी साहेब !!!! ( एवढे बोलून शेवटचा मुजरा केला )

वेळ दुपारची , चहापानाची वेळ झाली आणि घामा घूम नोकर ओरडत आला .........
नोकर : वाहिनी साहेब , धोका झाला धोका !!!!!!!! विरोधक आले हो धोका झाला !!!!!!!!! आता काय ?
वाहिनी : ठीक आहे , घाबरू नकोस .... चहा कटिंग कर आणि पँटिस अर्धे वाटून दे .... लवकरच निवडणुका आहेत , वाटून खाऊ !

आपला ,
(खट्याळ) विशुभाऊ ! 


1 टिप्पणी: