हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

बुधवार, २९ ऑक्टोबर, २००८

मी आणि तू ...........

तू सुंदर , तू प्रेमळ आसे मी तुझ्या कडे पहात होतो ....
काय करणार तेव्हा मी प्रेमात होतो ...............

तू समंजस , तू मनमेळावू आशी माला वाटत होती......
काय करू तेव्हा माझी मती भ्रष्ट होती .................

प्रेम , आनंद , सुख सगळच मिळेल असे मला दिसत होते ......
काय करणार ते सगळे स्वप्नच होते ........

तू माझी , मी तुझा आसे सगळ्याना दिसते .......
काय करू दिसते तसे नसते ...............

प्रिये तू खरच चांगली आसते जेव्हा तू प्रश्न कमी विचरतेस ..............
काय करणार जास्त उत्तरां मध्ये खोटे दडलेले आसते ...........

तुझा,
(प्रियकर) विशु ........
__________________________________

सूचना:
ह्या कवितेचा आणि माझ्या खासगी जीवनाचा काहीही संबंध नाही, संबंध वाटल्यास तो केवळ योगायोग समजावा.
वाचकांचा विवेक आवश्यक आहे.
आपला,
(सत्यवचनि) विशुभाऊ

1 टिप्पणी: