हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

बुधवार, १२ मे, २०१०

टुगेदर

माणूस आणि  त्याचे मन , हा वर्षानु वर्षे  सुटलेला गुंता  तेच  मन ताब्यात ठेवण्यासाठी माणसानेच बनवलेली चाकोरी , धर्म बंधने वगैरे वगैरे.  ह्याच मनाचा एक  भाग म्हणजे सध्या गाजत असलेला कलम ३७७ म्हणजेच समलैंगीकताझिरो डिग्री प्रोडक्शन चे गौतम परब निर्मित नाटक 'टुगेदरम्हणजे हाच विषय.
ह्या नाटकात दोन लेस्बियन मैत्रिणीत्यांचे हळुवार संबंध  त्यांची मानसिकता फार सुंदर प्रकारे खुलवून दाखवलेली आहेहे नाटक म्हणजे फक्त समलैंगीकता नसून चाकोरी बाहेर विचार करणार्याचा  स्वतः चे अस्तित्व शोधणार्या एका व्यक्तीचा लढा आहेविनी ह्या पत्राला स्वतःला सिध्द करण्यासाठी काय काय करावे लागते आणि तिला आलेले अनुभवहे नक्कीच हृदयाला हात घालून जातात.
मी पाहिलेले 'टुगेदरनाटक हे प्रायोगिक नाटक होतेपण हे नक्कीच 'व्हाईट लिलीकिंवा तत्सम नाटकाच्या बरोबरीचे होईल ह्यात तुसभर सुद्धा संदेह नाही.

आपला,
(नाटकी) विशुभाऊ

२ टिप्पण्या: