हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

गुरुवार, १४ मे, २००९

महाराष्ट्र भारता बाहेर !!!!

आज india.gov.in ह्या संकेत स्थळावर, प्रत्येक राज्यस्थरावरील Ruls & Regulation बघत होतो , आणि माला मोठा धक्का बसला !!!!!!!!! त्या राज्यातील यादी मध्ये महाराष्ट्र सोडून बाकि सगळे राज्य आहेत !!!!

आपला ,
(गोंधळलेला मराठी ) विशुभाऊ !

1 टिप्पणी: