हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

बुधवार, १९ नोव्हेंबर, २००८

अंधाराची वाट


अंधाराची वाट फार सुलभ होती ...
उजेडात ती फारच दूर होती .....

मती माझी फार सुविचारी होती ...
आंती शिक्षा फारच अती होती ....

उलट्या प्रवाहातील नाव सुखी होती ...
प्रवाहा बरोबर दिशा मात्र चुकली होती ....

दैवाची खेळी अत्यंत सुंदर होती ...
पामराच्या झोळी दुःख़्ख़ाची सोंगटी होती ...

आपला ,
(पामर) विशुभाऊ