हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २००९

१३ व्या विधानसभेचे तीन १३

१३ व्या विधानसभेची तारीख १३ ऒक्टोबर आली आहे..... अत्ता येणारे नविन सरकार महाराष्ट्राचे कसे तिन तेरा वाजवते ते बघायचे !!

आपला,
(दुरदर्शी) विशुभाऊ