हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

शुक्रवार, १ डिसेंबर, २०१७

मालिनी

ल ल ल - ल ल ल - गा गा गा - ल गा गा - ल गा गा
खरे आहे मालिनी सारखे गोड वृत्त नाही. प्रत्येक आठव्या अक्षरावर येणारी यती हृदयात टिचकी वाजवते.... मला स्वतःला ह्या वृत्तात कधी लिहिता नाही आले, तरी बहुतेक वेळी हेच वृत्त तोंडात घोळत असतं.

   कणभर उरलेले रूप माझे उरी घे
   मधुतर जळवंती हात माझे करी घे
   तनुभर जमलेली रात्र घे ना मिठीला
   क्षणभर जवळी ये झाकुनी दे दिठीला
     - ग्रेस

आपला,
(वृत्त छंदी) विशुभाऊ