हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

बुधवार, ११ नोव्हेंबर, २००९

म.न.से. ला दिलेला पाठिंबा

आमच्या तिर्थरुपांनी म.टा. वर म.न.से. ला दिलेला पाठिंबा वाचा
आपला,
(मराठी) विशुभाऊ